Meny

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

AdobeStock 226159572 removebg preview

Salgs- og leveringsvilkår fra KEO interiør as

Kjøkken, bad og garderobe fra keo leveres I henhold til lov om forbrukerkjøp 2002-6.21, forbrukerkjøpsloven.

Leveransen innbefatter alle produkter som er avtalt I signert tilbud, I henhold til vårt produktsortiment. I tilfeller hvor det oppstår
Uklarheter, spørsmål eller lignende rundt leveransen gjelder signert tilbud vedlagt kontrakten.

Vi gjør oppmerksomme på at det kan forekomme variasjoner I treslag og stein etc., alt av naturmateriale er bevegelig.

Eventuelle endringer av kjøkkenet som er satt I bestilling må skje fem uker før levering, og de må avtales skriftlig. Avbestilling kan
Ikke finne sted etter at bestilling er sendt til fabrikk.

Leverte skapelementer, hvitevarer m.M. Tas ikke I retur etter produksjon og levering. Hvitevarer I uåpnet, ikke skadet
Originalemballasjer kan tas I retur med -30 % returkostnad. Dette avtales skriftlig før retur finner sted. Kunden er ansvarlig for å
Sjekke etter evt. Transportskader, og melde på fraktbrev dersom noe er uklart.

Tegninger er bare retningsgivende med hensyn til farger, hengsling, mål, proporsjoner m.M. Keo er ikke ansvarlig dersom tegninger
Benyttes som grunnlag til bestillinger fra andre leverandører. Det bør alltid utføres kontrollmåling. Hvis ikke, er kunden alene
Ansvarlig for mål og bærer selv ansvaret.

Leveringstidspunkt og monteringstidspunkt I ordren er veiledende. Konkret avtale om levering og montering avtales minimum to
Ukers varsel. Eventuell forsinkelse eller lagring utover varslet leveringsdag (+ 10 dager) som skyldes kjøper, blir å belaste kjøper.

Keo er ikke ansvarlig for montering, installasjon eller lignende hvis det ikke er inngått særskilt skriftlig avtale om dette. Ved bruk av
Eksterne montører vil disse fakturere kunden direkte. Dersom avtale om montering er inngått, forutsetter pris på montering at
Vegger, tak og gulv er klar for feste av skap. Tilleggsarbeid vil bli tilleggsfakturert pr. Time. Montør av kjøkken utfører ikke arbeid
Som krever annen, autorisert godkjennelse.

Levering som skjer gjennom ekstern transportør anses som gjennomført når varene er lesset av bilen på angitt sted, og videre
Ansvar overføres til kunden. Dersom kunden er til stede ved varemottak skjer dette I hht. Anvisning fra kunden og er keo
Uvedkommen. Kunden må se gjennom leveransen og eventuelt påpeke transportskader eller volumfeil på fraktbrevet eller
Umiddelbart varsle transportøren om synlige transportskader/avvik. Dersom kunden ikke er til stede vil levering skje der hvor
Transportør anser som mest hensiktsmessig. Deretter har kunden alt ansvar for leveransens risiko.

Før du starter på monteringsarbeidet, pakk opp alle mottatte moduler og kontroller at alle deler følger med og at det ikke har
Oppstått transportskader. Dersom det er mangler eller skader på de mottatte varene må dette meddeles oss skriftlig før montering,
Vedlagt foto-dokumentasjon. Gjennom dialog blir vi enige om veien videre. Dersom du allikevel velger å jobbe videre med
Monteringen uten å ta kontakt, kan keo ikke ta ansvar for eventuelle skader.

Dersom det er avtalt at keo besørger montør er det kundens ansvar å påse at varelevering kan skje I tilstøtende lokale/rom til
Monteringsstedet. Kunden bærer fremdeles ansvar for rapportering om leveranseavvik.

Dersom det viser seg å være kvantitative avvik forbeholder keo seg retten til å etterlevere eller hente de aktuelle elementene.

Kunden plikter I så fall å stille de aktuelle elementene til rådighet I den stand de var ved levering. Dersom keo ikke erstatter
Manglende varer skal disse erstattes med den sum det vil koste å reparere eller erstatte selve mangelen, begrenset oppad til den
Pris som er betalt for varen.

Skader eller mangler på varer som skyldes produsent er keos ansvar og erstattes med tilsvarende vare. Skadet vare leveres til keos
Lokaler eller etter avtale med keo. Reparasjonen dekker kun defekt vare. Eventuelle reparasjoner av direkte eller indirekte skader
Dekkes ikke av keo. Dersom en feil eller mangel er påført av kundens montering av ikke godkjente hvitevarer, eller vært utsatt for
Unormal varme eller fukt/kondens, kan ikke keo holdes ansvarlig for dette.

Feil eller mangler på kjøp av utstillingsvarer gir ikke reklamasjonsrett da disse er kjøpt I den stand de var på kjøpstidspunktet.

Betalingsbetingelser er 50 % forskudd ved ordreinngang, og restbeløp rett før levering. Ordren vil ikke bli satt I bestilling ved fabrikk
Før forskudd er betalt.

Mangler og reklamasjoner etter montering vil bli fulgt opp I henhold til lov om forbrukerkjøp, 2002-6-21, viktig å merke seg er bl.A.
§ 20 tilbakeholdsrett, § 24 erstatning og § avhjelp. Forøvrig henvises kjøper til forbrukerkjøpslovens bestemmelser.

Vi I keo interiør as vil gjøre vårt ytterste for at dere som kunde skal bli fornøyd med deres leveranse. Gratulerer med valget!