Rom for Bærekraft

Kvalitet, miljø og energi har vært kjernen i vår bedriftsfilosofi helt siden starten. Vi jobber kun med leverandører som tar bærekraft på alvor.

Kjøkkenproduksjon bruker ressurser fra naturen, naturressurser er ikke ubegrenset. I tillegg påvirkes miljøet av frakt, energiforbruk og varigheten på varene våre.

Rom for bærekraft

Kvalitet, miljø og energi har vært kjernen i vår bedriftsfilosofi helt siden starten. Vi jobber kun med leverandører som tar bærekraft på alvor.

Kjøkkenproduksjon bruker ressurser fra naturen, naturressurser er ikke ubegrenset. I tillegg påvirkes miljøet av frakt, energiforbruk og varigheten på varene våre.

baerekraft mobil 1
keo baerekraft
Rom for kvalitet

Livssyklusen til et KEO Kjøkken

For å nå våre strenge miljøkrav ser vi på hele livssyklusen til et kjøkken gjennom hele levetiden til varene.

Momenter vårt kvalitetsteam ser på hver dag er:

 • Hvordan er forsyningskjeden – råvarene hentet ut av naturen?
 • Bruker vi resirkulerte varer når det er mulig?
 • Er produksjonen energieffektiv?
 • Transport
 • Butikkenes størrelse og oppbyggingen av detaljhandelen.
 • Vi må produsere holdbare produkter.

Men for oss er bærekraft, miljø og klima mer enn kun fine ord og samtaler. Vi knytter arbeidet mot sertifikater og sertifiseringer.

Råvarene

Miljøavtrykket til et møbel avhenger i stor grad av hva det er laget av. Derfor har råvarer lenge vært et fokusområde for oss i Keo – både når det gjelder opprinnelse og resirkulerbarhet

Hvor får vi råvarene fra og hva er forbruket for å lage våre keo møbler?

For hvert tre vi bruker i produksjon av våre kjøkken, plantes et nytt.

Tre er det viktigste materialet for møbelindustrien – også for oss. Keo tar derfor hensyn til bruken av tre som råmateriale.

Men vi trenger fortsatt nytt treverk til møblene våre også. For å minimere belastningen på miljøet henter vi trevirket vårt fra bærekraftig skogbruk.

Vår fabrikk er sertifisert etter PEFC-standarden (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Denne sertifiseringen garanterer at treverket vi bruker stammer fra bærekraftig forvaltede skoger og kontrollerte kilder.

plast

Resirkulert plast

Yoghurtbeger blir sokkelbein!

Det er mulig å bruke resirkulerte produkter. Et godt eksempel er beinene som bærer våre kjøkken. Våre sokkelbein kommer utelukkende fra plast fra millioner av hjem som har kildesortert plast. Denne plasten blir omdannet og behandlet med granulat. Dette gis oss kvalitetsbein samtidig som vi bruker utelukkende resirkulerte materialer.

tre

Resirkulert tre

Panelene våre inneholder en høy andel resirkulert materiale.

Sirkulær økonomi – eller gjenbruk av treproduktene er noe vi i KEO og våre fabrikker jobber med.

Alle trær som er tatt ut fra naturen bør brukes så lenge som mulig. Trær lagrer CO2 og er viktig for klimaet.

Skal materialene brukes flere ganger må treet utnyttes i mange former. Kanskje først som et heltre produkt, deretter som sponplater, og til slutt som energi.
Meste parten av flisene fra avkapp i våre fabrikker sendes til sponplateprodusenter for å bli omdannet til sponplater.

Hovedkomponenten i møblene er sponplater. Fra et teknisk perspektiv er dette 100% resirkulerbart, og det er mulighet for å skape en virkelig lukket syklus, der gamle møbler kan gjøres om til nye, moderne deler. Vi jobber kontinuerlig med våre leverandører for å øke bruken av resirkulert spon.

Av de sponplatene vi bruker i vår fabrikk er over 40% resirkulert. Bruk av resirkulert tre er en fin måte å spare miljøet uten at det går utover kvaliteten på varene.

pefc

Produksjon

Vi i KEO produserer varene våre hos Europas største kjøkkenfabrikk. I tillegg til at det er smart å ta ut stordriftsfordelene av en stor og effektiv fabrikk brukes det fornybar energi-kilder. Det er solcellepaneler på fabrikken og administrasjonsbygningen.  Avkapp og avfall fra produksjon benyttes til oppvarming bygningene våre.

Varene produseres ordre til ordre og er maskinelt tilpasset. Det betyr at vi har minimal produksjon av unødvendige varer. Siden fabrikken er en av de mest moderne i verden gir det store effektivitetsfordeler.

2017 03 30 Nobilia 051 1

Vår forsyningskjede - hånd i hånd

Vi i KEO har store seriøse aktører med oss på laget for å produsere våre flotte kjøkken. Det betyr at produksjon og innkjøp er en global prosess. Problemer i Suezkanalen påvirker vår tilgang på varer. Derfor jobber vi der det lar seg gjøre med lokale leverandører. Kortest mulig reisevei for råvarene våre er bra for miljøet. Nobilia, fabrikken vår, jobber aktivt med partnere som er nære for å spare transportutslipp. Partnere som ligger nære gir oss også bedre kontroll på betingelser og arbeidsvilkårene til de som jobber med varene.

For at transporten og produksjonen skal være så effektiv som mulig samarbeider vi med faste leverandører. Vi jobber sammen slik at varene er pakket og levert på en slik måte at det sparer tid og miljøet. Minimeres problemene minimeres utslipp og forbruk av ressursene.

nobilia

Transport

Varetransport er i vårt system nr. 2 i vårt bidrag i karbonavtrykk. Vi jobber kontinuerlig med tiltak for å effektivisere varetransporten.

Tiltak:

 • Kun fulle trailere ut fra fabrikken.
 • Pakke varene for å minimere skader.
 • Bruke båt og tog der det er en mulighet.
 • Benytte store lastebiler
 • Kortest mulig reise

Hvordan varene blir beskyttet har mye å si under av -og pålessing. Vi har alltid beskyttelse på varene våre for å unngå skader. Hvordan vet vi at dette er virker? Vi skanner alle varene og har statistikk på skader og retur. Vi registrerer også type skader. 

2017 03 31 Nobilia 285 neutral 2 1

Kjøkkenbutikkene våre

Våre butikker har kontakt med dere forbrukere og er en viktig bidragsyter for klimaet. Vi har flinke selger som finner løsninger som er varige og gir rett råd til kjøperne. Det er viktig for oss at kundene er fornøyd med løsningene og design slik at varene ikke blir skiftet med det første.

Vi tilbyr også veiledning og hjelp med montering. Montering er en mulighet for skader og slitasje som fører til mer vareforbruk. Monterer vi, sørger vi også for rett kildesortering av avfallet.

keo lillestrom

Holdbarhet

Jo lenger et produkt varer, jo sjeldnere må det byttes ut. Dette er et svært viktig aspekt for bærekraft. Tross alt brukes det ressurser hver gang det gjøres et kjøp.

Derfor sier vi: Beskytt naturen gjennom kvalitet.

Nobilia kjøkken, bad og stue møbler elementer er svært holdbare produkter.

Denne holdbarheten oppnås ikke ved en tilfeldighet, men er et resultat av intensiv produkttesting og omhyggelige kvalitetskontroller.

Vi har vårt eget testlaboratorium i fabrikken vår som døgnet rundt tester produktene våre.

Tysk Kvalitet og grundighet er merkbart i alle våre kjøkken.

Fra mottak av varer til produksjon og til levering – Vår fabrikk har et sofistikert kontrollsystem for alle trinn i fra produksjon til transport. Vi gjør dette for å garantere høy kvalitet på hvert enkelt kjøkken. I tillegg til teststasjonene, blir opptil 21 komplette kjøkken tatt ut for kvalitetsrevisjon hver dag.

Dette er ikke kun fine ord. Vår fabrikk har flere sertifiseringer for å måle kvaliteten på våre varer.

Her en noen utvalgte sertifiseringer som vår produksjon har bestått:k

iso keo

ISO-sertifisering

ISO 9001-normen er standarder for et kvalitetsstyringssystem. Det er for å tilfredsstille kundenes krav og sikre produktkvalitet. Sertifiseringen er for godt utformede arbeidsflyter. Arbeidsflytene er optimalisert spesielt for utvikling, produksjon og salg av kjøkken.

ISO 14001-normen for miljøstyringssystemer bidrar til å forbedre en bedrifts miljøstandard. Bedrifter kan kontinuerlig forbedre sin energieffektivitet med energistandarden ISO 50001. Ved å følge energi ISO 50001 kan bedrifter kontinuerlig forbedre sin energieffektivitet og redusere sine CO2-utslipp.

Alle tre sertifikatene er globalt anerkjente standarder.

Golden M

DGM Deutsche Gütegemeinschaft Möbel – (tysk møbelkvalitetsstempel) har testet keo kjøkken i henhold til RAL-GZ 430.

Etter denne testen ble keo kjøkken tildelt RAL-kvalitetsmerket, «Golden M». Dette sikrer at hvert kjøkken som forlater anlegget oppfyller dagens forventninger og kvalitetskrav til lang levetid, stabilitet og helse- og miljøaspekter.

For å si det enkelt, vi tester alt!

Vi stresstester våre kjøkken med minimal levetid på 15år. Møbler, komponenter og materialer må vise seg egnet for daglig slitasje gjennom omfattende testing i 15år.

Bilde4

Kvalitetstestede møbler

Kun møbler som har bestått alle kvalifikasjonstestene i fabrikkens testlaboratorium, er tillatt i vår kolleksjon.

Roboter tester for oss

Roboten har et allsidig talent. De kan programmeres slik at funksjoner og bevegelser tilsvarer de virkelige måtene på et kjøkken.

Som: Åpne og lukke dører og skuffer.

Åpne og lukke av hele uttrekk

Åpne og lukke hengsler

På denne måten simulerer Keo robotene 15 års daglig kjøkkenbruk raskt på en realistisk måte.

robot keo

Dører og skuffer testet med hele 60.000 åpninger og lukkinger med roboten. Dette tar med en robot ca. 14 dager.

Nøyaktig hva kjøkkenmøbler skal tåle er spesifisert i de respektive mobilstandarder.

For maksimal sikkerhet og med tanke på lang levetid, har vi i våre fabrikker en vesentlig strengere målestandard. Vi har en egen Keo standard. I laboratoriet tester vi kontinuerlig bæreevnen til øvre og nedre hyller og løse hyller på bærevegg.

keo skap1
keo testing

75Kg per skap

Veggopphenget og hyllene er designet til å holde 75 kg. Til sammenligning er vanlig service med 18 stk sett laget av porselen, som for eksempel har en gjennomsnittsvekt på ca 5 kg. Sagt på en annen måte, man kan plassere kafferservice til 90personer i et overskap. 

Overflatetester

Kjemikalier og ripetest
Kjøkkenet er hjertet av livet og må tåle riper, kjemikaler og syrer. For å teste slitasjen på overflatene utsetter vi overflatene med kjemikaler og sliper de med grove og skarpe gjenstander. Dette for å simulere slitasjen som over tid vil oppleves på et aktivt kjøkken.

Kjemisk motstand
Testlaboratoriet påførte midler blir stående på overflaten i et bestemt tidsrom i forhold inndelte slitasjegrupper.
For eksempel:
• aceton 10 sekunder
• eddik 1 time
• kaffe 16 timer
• olivenolje 16 timer.

Slipe-test møbeloverflater
Denne testen måler slitasje-motstanden til dekorative overflater. Kontinuerlig sliping
med en definert påført vekt og slipekorn simulerer slitasje på overflaten.

Ripe-test
En diamantspiss trykkes på fronten med økende kraft.
Ripene som oppstår på prøveeksemplaret, vurderes av et ekspertteam.

Klimatester

Kondenstest
Komponenter som f. eks malte varer, hengsler osv. oppbevares i vannbad med en temperatur på 40 grader i to timer. Hensikten er å teste til varenes motstand mot klimatiske påvirkninger/fuktighet.

Kulde -og varmetester
Vi tester ekstremsvingninger på temperatur først ved – 20°C i 16 timer, og ved ekstrem varme 50°C i 8 timer. Det er viktig for at våre varer tåler all slags vær og forhold.

Test av UV-stråling
Våre varer skal være holdbare. De skal ikke gulne med årene. Vi tester med uv-lys på alle overflater og kontrollerer avvik fra opprinnelig farge etter simulert 10 år med sterkt sollys.

Kvalitetssikring ned til minste detalj
Regelmessige produktrevisjoner, og gjennomgang av returforsendelser er viktige i vår kvalitetssikring. Vi har ansatte i fabrikkene og i Norge som kun har i oppgave å sørge for rett kvalitet. Det gjelder opplæring med kunder, workshops for handelspartnere og monteringsfirmaer.
Hvert eneste KEO-kjøkken oppfyller de strenge internasjonale retningslinjene for kvalitet, miljø og energi.

Pleie og vedlikehold

Kvaliteten på et produkt er avgjørende for å avgjøre hvor lenge det varer. Det er imidlertid like viktig at materialene blir tatt godt vare på. Hos oss får du alltid en pleie og vedlikeholds-veiledning med når du kjøper en vare. Ved riktig bruk og riktig vedlikehold varer produktene vesentlig lenger.

Men er uhellet ute og en del må skiftes ut er det viktig for oss at mest mulig av skapet kan gjenbrukes. Det bør være mulig å bytte kun den delen som er skadet. Dette gjør at man sparer ressurser og at man som oftest kan utføre reparasjonen selv. Vi sender alltid med monteringsveiledning for våre produkter. Eller se våre monteringsvideoer på våre nettsider.

Vi garanterer for reservedeler innenfor hele garantiperioden og de varer ofte mye lengre.

Sammfunnsansvar

Vi har som kjede og bedrift samfunnsansvar for våre ansatte og kunder. Vi gjennomfører ulike tiltak for å skape varighet og trivsel i vårt system.

Derfor har vi et sett med verdier som er synlige i alle våre butikker.

Nærhet.
Vi skal skape en kultur. Vi skal ha et nært forhold til hverandre, våre samarbeidspartnere, omverdenen (spesielt lokalt) og ikke minst; til kundene våre. Det skal knyttes bånd, basert på tillit, respekt og langsiktighet.

Lekenhet.
I et ganske kaldt og sterilt univers, skal KEO’s kommunikasjon skille seg ut ved å ta utgangspunkt i livet til folk i ”de tusen hjem”. Oppturer, nedturer, glede og sorg – formidlet på en måte folk kjenner seg igjen i. Med glimt i øyet. Kall det gjerne feelgood. En stor del av livene våre foregår jo på kjøkkenet – husets hjerte.

Mot.
Vår relativt korte historie er allerede preget av en del modige avgjørelser. Det er ingen grunn til at vi skal slutte med det. Vi skal tørre å tenke litt utenfor boksen. Være litt annerledes. Gå litt nye veier. Utfordre. Vise vei, til og med. Det fordrer at vår kommunikasjon også reflekterer denne verdien. Det handler ikke om å være dumdristig. Det handler om å tørre å tenke nytt. Og stå for det!

Values carousel SoMe 01 1
Values carousel SoMe 03 1
Values carousel SoMe 02 1