25 års garanti!

25 års garanti!

Innholdsfortegnelse

Gode ​​produkter, god service og integritet er vår eksistensberettigelse, og vi følger bestemmelsene i kjøpsloven.

Produktansvar

Keo Kjøkken har naturligvis produktansvaret mm. som foreskrevet i loven.

Utvidet produktgaranti

For kjøkken kjøpt av privatpersoner til bruk i private hjem, kjøpt etter 1. mars 2021, gir Keo utvidet produktgaranti. 25 års garanti som dekker materialfeil og fabrikasjonsfeil på skuffesider og skinner, hengsler og de skinner og metallbeslag som hører til. 5 års garanti som dekker produksjonsfeil på kjøkken , bad og garderobe , inkludert skap, benkeplater fra vårt Keo-sortiment, vasker og håndtak. For at du skal kunne benytte deg av garantiene ovenfor, må du:

(1) skriflig klage eller digitalt til Keo Kjøkken på den aktuelle feilen innen rimelig tid.
(2) Legg frem en faktura hvor det fremgår at du har kjøpt produktet fra Keo.
(3) Dokumentere at det kjøpte produktet fortsatt er installert og i bruk av deg som kjøpte det
(4) Produktet er fortsatt på den angitte leveringsadressen.

Garantien kan ikke overføres til tredjepart. Ovennevnte garantier dekkers ikke dersom produktene har vært plassert utendørs eller i svært fuktige omgivelser, eller hvis produktet har vært lagret, montert, rengjort feil, misbrukt eller brukt feil. Garantiene dekker ikke normal slitasje, riper, merker eller skader forårsaket av slag eller annen ekstrem påvirkning.

Utilsiktet skade og følgeskader dekkes ikke. Keo dekker ikke kostnader til utskifting eller kostnader i forbindelse med dette, herunder montering, ekstraarbeid eller frakt. Skader som er eller vanligvis dekkes av husholdningsforsikring er ikke inkludert i Keo sin utvidede produktgaranti.

Dersom det er tvil om skadens inntreden, forbeholder Keo seg retten til å få skaden inspisert/behandlet av leverandørens testlaboratorium eller eksternt institutt. Dersom originalproduktet er utgått, forbeholder Keo seg retten til å levere et passende erstatningsprodukt.

GRATIS Tegnetime

Book tegnetime

Hidden
DD slash MM slash YYYY
Navn(Påkrevd)
Personvern(Påkrevd)
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.